Akademia Arborystyki 2024

Wymagania do przystąpienia do egzaminu ETT

Przetłumaczony na język polski dokładny zakres wymaganych zagadnień (ETT Curriculum)
jest do pobrania ze strony EAC lub tutaj

Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu kursu przygotowującego lub eksternistycznie.

Aby przystąpić do egzaminu należy spełniać następujące wymagania:

• posiadać wymagane doświadczenie
• dostarczyć kserokopie/skany dokumentów potwierdzających doświadczenie
• dokonać opłaty za egzamin
 
 

Warunek zaliczenia egzaminu

• minimum 50% możliwych do zdobycia punktów w każdej z części egzaminu (część I, II, III)

Poprawa egzaminu

• poprawa tylko tych części, których się nie zdało - w ciągu 2 lat od daty pierwszego egzaminu, możliwe tylko dwa podejścia

• po upływie 2 lat od daty pierwszego egzaminu poprawie podlegają wszystkie 3 części