Kurs audytora drzew (VTA) kierowany jest do osób mających podstawowe obycie z drzewami, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności wykonywania sensorycznej oceny stanu drzew w celu właściwego określania zaleceń związanych z dalszym postępowaniem z nimi, w tym wskazywania zaleceń do dalszej diagnostyki.

 

formularz zgłoszeniowy na kurs VTA

 

Program kursu audytora drzew (VTA)

 • W ramach kursu przewiduje się sumarycznie  54 godziny lekcyjne (45-minutowe) wykładów i zajęć terenowych.

 • Jeden dzień kursu obejmuje 10 godzin lekcyjnych (7,5 godziny zegarowej) oraz przerwy.

 • Kurs składa się z 2 zjazdów stacjonarnych (3-dniowy i 2-dniowy) oraz 2-3 kilkugodzinnych spotkań online. 

 • Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (1-dniowym).

 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Krakowie.

 

Skrócony zakres zagadnień i problematyki

 • dendrologia diagnostyczna (omówienie podstawowych gatunków drzew)

 • diagnostyka i ocena ryzyka (przedstawienie metod diagnostycznych, wizualna ocena stanu z zasadami wykonywania pomiarów dendrometrycznych, podstawy oceny ryzyka)

 • reguły i sposoby tworzenia zaleceń

 • ekologia drzewa (choroby i symptomy fizjologiczne, wybrane choroby drzew i zgnilizny drewna, rozpoznawanie grzybów zgniliznowych, rozpoznawanie owadów i ich wpływ na drzewa)

 • fizjologia roślin drzewiastych (podstawy fizjologii, reakcje na czynniki stresowe, główne mechanizmy obronne)

 • morfologia, podstawy dendromechaniki i statyki (budowa morfologiczna drzew, podstawy dendromechaniki i statyki, „język ciała”, parametry wspierające ocenę statyki)

 • zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew (rodzaje zabezpieczeń korony i zasadność ich montażu, rodzaje cięć i ich skutki dla drzewa).

 

Warunki przystąpienia

W zależności od posiadanego wykształcenia wymagane udowodnienie dodatkowej praktyki przy pracy z drzewami:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu) – minimum 1 rok doświadczenia,

 • wykształcenie średnie kierunkowe (technik leśnik, technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu) – minimum 2 lata doświadczenia,

 • wykształcenie wyższe niekierunkowe – minimum 3 lata doświadczenia,

 • wykształcenie średnie niekierunkowe – minimum 4 lata doświadczenia.

 

Całkowity koszt kursu z egzaminem wynosi 3 800 zł brutto.

Daty zjazdów podane są w zakładce KALENDARZ.

 

formularz zgłoszeniowy na kurs VTA

 

Akademia Arborystyki 2024