Akademia Arborystyki 2024

Osoby zainteresowane recertyfikacją uprawnień European Tree Worker proszone są
o mailowe przesłanie skanów wymaganych dokumentów.

Wymagania do przeprowadzenia recertfikacji:

  • Wypełnienie oświadczenia o pracy w zawodzie arborysty przez ostatnie 3 lata
    (na gotowym formularzu).
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniach/kursach/seminariach/warsztatach/webinarach branżowych: 
    • w ilości 25 godzin dla certyfikatów z datą ważności do końca 2023 roku
    • w ilości 30 godzin dla certyfikatów z datą ważności do końca 2024 roku 
  • Skan zaświadczenia o kursie pierwszej pomocy
  • Skan aktualnych badań wysokościowych
 
Koszt recertyfikacji wynosi 800zł brutto. 
 
Recertyfikacja obejmuje aktualizację daty ważności certyfikatu na stronie internetowej EAC oraz nową plakietkę.