Program kursu teoretycznego ETW

 • W ramach kursu przewiduje się sumarycznie  40 godzin lekcyjnych (45-minutowych) wykładów i zajęć terenowych.

 • W sumie kurs obejmuje 5 dni zajęć.

 • Jeden dzień kursu obejmuje 8-9 godzin lekcyjnych (6-7 godzin zegarowych) oraz przerwy.

 • Kurs składa się z 2 zjazdów stacjonarnych (2-dniowych) oraz 1 spotkania online.

 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Krakowie.

 • Daty zjazdów:
  1-2.03.2024 (pt-sb) - zjazd stacjonarny
  9.03.2024 (sb) - zajęcia online
  22-23.03.2024 (pt-sb) - zjazd stacjonarny

 

Skrócony zakres zagadnień i problematyki kursu teoretycznego

 • budowa, wzrost i rozwój roślin drzewiastych 

 • podstawy fizjologii roślin drzewiastych 

 • mechanizmy obronne drzew

 • warunki siedliskowe 

 • dendrologia - rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów

 • sadzenie i przesadzanie drzew

 • podstawowe grzyby owocnikowe

 • zasady zabezpieczania drzew na placu budowy

 • zasady pielęgnacji drzew

 • sensoryczna ocena stanu drzew, podstawy języka ciała; dostępne metody diagnostyczne

 • aspekty prawne

 

Warunki udziału w kursie

W celu wzięcia udziału w kursie teoretycznym ETW nie ma potrzeby udowadniania spełniania wymogów, które narzucane są podczas kursu praktycznego oraz egzaminu. 

W związku z tym w kursie również mogą wziąć udział osoby, które nie planują udziału
w części praktycznej ani w egzaminie
, jednak chcą poznać zagadnienia związane z pracą arborystyczną od strony wykonawczej w celu poszerzenia wiedzy oraz lepszego administrowania terenami zieleni, na których zlecane są prace przy drzewach.

W przypadku osób planujących zdawanie egzaminu ETW:
Progiem przyjęcia na kurs teoretyczny jest udowodnienie minimum 1-rocznego praktycznego doświadczenia w pracy przy pielęgnacji drzew. 

W przypadku pozostałych osób administrujących terenami zieleni:
Progiem przyjęcia na kurs teoretyczny jest udowodnienie minimum 1-rocznego praktycznego doświadczenia w pracy przy administrowaniu terenami zieleni.  

W przypadku dużego zainteresowania kursem w wersji dla administratorów terenów zieleni planowane jest zorganizowanie osobnego kursu dedykowanego tylko dla tych osób.

Całkowity koszt kurs teoretycznego wynosi 2 400 zł brutto. 

    ! Zniżka 100zł przy zgłoszeniu do 16.02.2024

    ! Zniżka 100zł dla członków Federacji Arborystów Polskich. 

Dodatkowo dla administratorów terenów zieleni zalecane jest wzięcie udziału w części online kursu praktycznego organizowanego przez Federację Arborystów Polskich (2 dni wykładów w cenie 500zł brutto).

Daty zjazdów podane są w zakładce KALENDARZ.

Edycja 2024 kursu teoretycznego została zakończona :) 

Kurs przygotowujący do egzaminu European Tree Worker organizowany jest we współpracy Akademii Arborystyki i Federacji Arborystów Polskich

Całość szkolenia składa się z dwóch części - kursu teoretycznego (organizowanego przez AA)
oraz kursu praktycznego (organizowanego przez FAP). 

W celu uzyskania informacji lub zgłoszenia chęci udziału w kursie praktycznym należy kontaktować się z Federacją Arborystów Polskich.

Egzamin ETW planowany jest na połowę lipca 2024. 

W celu podejścia do egzaminu nie ma obowiązku uczestniczenia w kursach. 

Akademia Arborystyki 2024