Rozpoczęcie IV edycji kursu ETT planujemy na koniec 2024 lub początek 2025 roku -
- przyjmujemy wcześniejsze zgłoszenia.

 

Akademia Arborystyki 2024